Strategi-oplæg for ALSO A/S

Hvordan man kan kombinere IT og bæredygtighed under konceptet "Sustainable Technology" som et nyt forretningsområde.

Sustainable technology @ALSO A/S

Ved at have arbejdet fra 2012-2018 som bid desk medarbejder hos ALSO A/S med daglige opslag og upload fra Microsoft Excel blev ALSO A/S valgt som udgangspunkt for certificeringen som sustainable business change manager (2019).

Det var med afsæt i en nysgerrighed efter, hvordan en af de førende teknologileverandører i IKT-branchen med 28 aktive lande og i alt 143 lande verden over via PaaS-partnere kunne udvikle et nyt forretningsområde eller produktlinie.

ALSOs økosystem består potentielt af ca. 120.000 forhandlere, der tilbyder hardware, software og IT-tjenester fra mere end 700 leverandører i over 1450 produktkategorier baseret i en high-performance firmakultur kunne skabe økonomiske gevinster og øge markedsandel inden for "sustainable technology" i stor skala i de kommende år.

Value Proposition og forretningsmodel

Trusler og svagheder

Ifølge ALSO A/S årsrapport for 2018 er trusler i forbindelse med bæredygtighed “mangel på eksperter,” når virksomheden har svært ved at tiltrække talenter eller fastholde medarbejdere med nødvendige IT-færdigheder.

En svaghed er “industriens image,” som kan basere sig på, at der i offentlighedens øjne, og dermed eksternt, mangler en aktiv deltagelse i ansvarlighed og i det mindste anerkender virkningen i en økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig sammenhæng.

Bæredygtig teknologi

Integrationen mellem IT og bæredygtighed kan opnås ved at gøre MERE og GØRE det bedre samt sikre, at ens kerneforretning og indtægtsstrømme er “fremtidssikrede,” når megatrends/samfundsmæssigt pres driver en adfærdsændring hos slutbrugeren.

Ansvarlighed og bæredygtighed handler ikke kun om

compliance og risikostyring, men hvad med et 360 graders overblik?

Få praksisnær viden og brugbare værktøjer til at drive en bæredygtig omstilling af både forretning og organisationskultur.

– så lad os tage en snak, om hvordan vi kan løse jeres udfordringer.

NYT FORRETNINGSOMRÅDE OG MERE INDTJENING

“Hvor stor del af indtjeningen kan spores tilbage til et positiv bidrag til FN's Verdensmål?”

Bæredygtig teknologi / sustainable technology var et nyt forretningsområde, der skulle rumme SaaS, hardware og ICT-produkter, og som potentielt kunne give:


380 millioner potentielle slutkunder mulighed for at købe bæredygtig IKT!


ALSO A/S er en førende markedsaktør inden for IKT-distribution:

4000 medarbejdere

• 110.000 købere

• 660 leverandører

• Global rækkevidde: 380 millioner slutkunder

• 9,2 milliarder EUR i nettoomsætning (2019)

Med leverandører som HP, Samsung og Lenovo samt forhandlere som Dustin og Atea, der sælger til slutkunder, offentlige udbud og detailhandel.

Integration af teknologi og bæredygtighed

Der blev fremstillet et strategisk oplæg, som afdækkede områder som:


Return of experiences

Hvad er slutkundernes oplevelse, når den “virkelige omkostning” er betalt for jomfruelige IKT-produkter?

Impact assessment

Hvordan kan man lave en kriteriebestemt inddeling af leverandører, forhandlere og endda slutkunder?

Partnerskaber

Hvilken form for forretningsdrevne samarbejde med delt værdi/medskabelse kan initieres?

Forretnings-potentiale

Hvilke globale udfordringer (som formuleret i SDG’erne) kan skabe værdi for interessenter, aktionærer, samfundet og miljøet?

UDDRAG AF RAPPORTEN

Global impact - starter lokalt

Hvis du vil have et sneak peak på casen og hvordan punkterne ovenfor blev udført, har jeg samlet nogle sider af præsentationen.