Bæredygtig forretningsudvikling

og forandringsledelse

Når du bidrage til omstillingen, får du disse gevinster:


01
EU´s lovkrav og krav til dig som er leverandør til en større virksomhed.

Du lever op til kommende lovgivning fra bl.a. EU og klarer dig bedre i konkurrencen om at blive din kundes foretrukne leverandør.

02
Er din forretning sikret for at tiltrække nye kunder?

Ved at arbejde strategisk og operationelt med bæredygtighed, får du flere loyale kunder.

Dine kunder er villige til at betale mere for dine varer.

03
Sådan skal I kommunikere green claims.

Er den bæredygtige strategi i overensstemmelse med industriens standarder?

Udnytter virksomheden det fulde, globale samhandelspotentiale, der er i at bidrage til opfyldelse af FN's bæredygtighedsmål?

Inspiration:

Disse udvalgte inspirationsbilleder er fra præsentationer af impact business design strategi-session.

Vi har også skrevet om EU-lovgivning, der kommer til at påvirke både mindre og større virksomheder.

https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/visual/
Foto: Timothy A. Clary/AFP/Ritzau Scanpix

Tænker du holistisk eller kun på co2-e udledninger?

Som virksomhed er det vigtigt at gå fra blot at have et formål til at skabe reelle virkninger. Mange virksomheder ønsker at tage skridt mod bære-dygtighed, øge relevansen for kunderne og styrke bundlinjen. Det kan dog være udfordrende at vide, hvor man skal starte, og hvilke handlinger der skal prioriteres for at skabe en varig indvirkning på interessenterne og samtidig bidrage positivt til biodiversitet og naturgenopretning.

SOFIRA impact business design har bl,a. været brugt for SaaS-virksomheder, globale ICT-distribution, SMV'er, nordisk forankrede virksomheder, start-ups indenfor vandtransport og digitale platforme,


BAGGRUND

Hvordan kommunikerer virksomheden om bæredygtighed?


Er den bæredygtige strategi i overensstemmelse med industriens standarder?


Udnytter virksomheden det fulde, globale samhandelspotentiale, der er i at bidrage til opfyldelse af FN's bæredygtighedsmål?

SYSTEMISK FORANDRING OG VÆRDI

Er CSR-afdelingen i overensstemmelse med gældende lovgivning og due diligence?


Hvad skal kommunikeres til interessenter, aktionærer og eksternt?

Offentliggøres der resultater på alle tre bundlinjer?

KONKLUSION

At bidrage til bæredygtighed kræver en bevidst og målrettet tilgang.

At have arbejdet professionelt inden for feltet siden 2019, kan komme dig til gavn som kunde, da du får en professionel specialist og en solid ramme til at navigere gennem kompleksiteten og skabe reelle forretningsmæssige og samfundsmæssige forandringer.

Har I styr på virksomhedens bæredygtighedsindsats, der skaber

meningsfuld værdi for både samfund og bundlinje...og vil I videre?

 SDG17


PARTNERSKABER

Hvis du er interesseret i at bidrage til bæredygtighed og udvikle din virksomhed med en stærk metodologi, er SOFIRAs IMPACT BUSINESS DESIGN-strategiplanlægning den ekspertise, I har brug for nu og mere langsigtet.


Forandringsledelse med kommerciel værdi

Med en certificeret bæredygtig forandringsledelsesekspert (sustainable business change manager) vil du kunne komme hurtigere igang med jeres bæredygtighedsagenda, da impact business design hos SOFIRA, er en solid akademisk og kommerciel metodologi, der sikrer din virksomheds fremtidige markedsposition og udløser det potentiale, der er i at have en bæredygtig forretningsudvikling.


FN's Verdensmål og Bæredygtighed

De 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (FN's Verdensmål) definerer de globale prioriteter og mål for 2030 og samler de globale bestræbelser fra regeringer, virksomheder og civilsamfundet om at udrydde fattigdom og skabe værdig levevilkår for alle inden for de planetære grænser. Bæredygtighed og impact er blevet en nødvendighed for virksomheder i dagens verden.

En måde at tage fat på denne udfordring er gennem en certificering inden for bæredygtig forretnings- og forandringsledelse. Hos SOFIRA tilbyder vi ekspertise med certificerede medarbejdere, der med en solid, kommerciel metodologi, kan drive værdifuld forretningsudvikling i en bæredygtig verden.

Certificeret sustainable business change manager (2019)

Certificeringen i bæredygtig forretningsforandrings-ledelse strækker sig over en praksisorienteret 5-måneders kursusperiode, der afsluttes med en eksamen og en diplomcertificering. Uddannelsen er omfatter teori, praktisk CSR-viden og konkrete værktøjer, der gør det muligt at implementere forretningsdrevet CSR og forandringsledelse i praksis.


Certificeringen tilbydes af TANIA ELLIS - The Social Business Company®, der er en af Skandinaviens førende virksomheder inden for CSR-kommunikation og rådgivning og certificeringen er opnået i samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

Sustainable business change manager

Certificeringen er bygget op omkring fire strategiske søjler, der sikrer en bæredygtig forretningsudvikling:


Forandringsledelse

med kommerciel værdi

Som en certificeret bæredygtig forandringsledelsesekspert (sustainable business change manager) er impact business design hos SOFIRA, en solid akademisk metodologi til at sikre din virksomheds fremtidige markedsposition og bæredygtige forretningsmuligheder.


Det er oftest at man "kun" fokuserer på et enkelt parameter, som f.eks. co2-e reduktion, men for at opnå mest succes, bør man inddrage strategi, organisation, kommunikation og partnerskaber, så virksomheder effektivt bevæger sig fra formål til positiv indvirkning og opnå bæredygtig succes i det kommende årti.

Strategi

/Clear purpose

Dette omfatter sociale megatrends, CSR-strategier og forretningsmodeller, SDG'er samt national og international lovgivning.


 1. Hvem er involveret i udviklingen af den bæredygtige forretningsstrategi?
 2. Kan virksomhedens bæredygtige indvirkning spores?
 3. Hvordan kan virksomheden skabe værdi på samfunds-, finans- og miljøområdet?

Partnerskaber

/Co-creation

Dette involverer partnerskaber med fælles værdi, ansvarlig forsyningskædestyring, kundeengagement og salg.

Temaer:

 1. Hvad er formålet med partnerskaber?
 2. Hvad er forventningerne og vilkårene?
 3. Hvad er det fælles mål?

Giver værdi af:

 1. Nye forretningsmodeller
 2. Adgang til nye markeder?
 3. Strategiske partnerskaber
 4. Partnervækst?

Organisation

/Corporate engagement

Dette fokuserer på forandrings-ledelse, intern CSR-integration og medarbejderengagement.


 1. Hvad er udgangspunktet og kan der gøres mere?
 2. Er det troværdigt og pålideligt? Hvilken forretningsværdi er der i det kommende årti?
 3. Bidrager virksomheden til cirkulær økonomi?

Kommunikation

/Clear communication

Dette dækker ekstern og intern CSR-kommunikation, autentisk branding samt CSR-rapportering.


 1. Hvordan kommunikerer virksomheden om bæredygtighed?
 2. Er den bæredygtige strategi i overensstemmelse med industriens standarder?

Målgruppe

 1. Hvem er modtagerne, og hvad er kommunikationen baseret på?
 2. Hvad får jeg og min virksomhed ud af det?
 3. Er det intern/ekstern kommunikation?
 4. Hvilke kanaler og hvor ofte har vi interaktioner?


Vigtige temaer:

 1. Har det givet brugerværdi, forretningsværdi og værdi for miljøet?

 2. Tager vi ansvar?
 3. Kvantificerede/kvalitative data
 4. Hvem rapporterer vi til og hvordan?