Fra papir over pixels til kommerciel vækst

Samarbejdet med Havnefronten:

Der var stor synlig forskel på hvordan avisen præsenterede sig offline som online. Ved at have indsigt i og at have arbejdet med hele processen fra layout og webdesign, konvertering, SEO, marketing, annoncering og engagement og dialog på Sociale medier, var SOFIRA med til at skabe mærkbare og målbare resultater ift. de kommercielle og forretningskritiske mål.

ANSV. REDAKTØR FOR HAVNEFRONTEN / Public affairs rådgiver | Kommunikationschef | Pressechef

WEB DESIGN

21.000 læsere

får Havnefronten ind ad post-kassen hver 14. dag!

Havnefronten er en gratis lokal avis med højt journalistisk og informativt niveau, så den rent faktisk læses. Havnefronten er en hybrid mellem et dagblad og en ugeavis – og derfor et stærkt medie især til husstande, som ellers siger nej tak til reklamer.

Havnefronten er mediet hvor friske nyheder, spændende kulturhistorier og viden deles med borgere, virksomheder og beslutningstagere for at understøtte sammensmeltningen af området langs havnen.

Udfordringer:

Vækst omkring Havnefronten?

Med nuværende web-udgave af Havnefronten, er det:

01
Tidskrævende at vedligeholde websitet

02
Ressourcekrævende at opdatere artiklerne,
når der er nye vinkler på historierne.
03
Svært at måle trafik på hvor mange der læser online udgaven af avisen.

04
Besværligt at dele artikler på de sociale medier

...og forskellen mellem online og offline kommunikation

Havnefronten: offline

Online udgave af avisen

Havnefronten: online

Den fysiske udgave af avisen

Er jeres website opdateret?

Har I brug for nyt, bedre website, der trænger til en visuel opdatering så I kan skabe større værdi for jeres besøgende?

så lad os tage en snak, om hvordan vi kan løse jeres udfordringer.

Ingen annoncører

= ingen avis i 2021!

Hvis der ikke kommer indtægter fra annoncører i en online udgave, er konsekvensen lukning af avisen, så styrkelsen af digital tilstedeværelse har disse gevinster:


 1. Antallet af læsere øges og dermed større markedspotentiale for annoncører.
 2. Kendskabsgraden øges og markeds-positionen forstærkes.
 3. Mere værdiskabende synergier mellem borgere, virksomheder og beslutningstagere.
 4. Havnefronten får indsigt i hvad der er mest relevant for læserskaren og kan markedsføre det eksternt overfor annoncører og andre interessenter.

Realistiske, tidsbestemte mål

Der var opsat SMART mål for at se hvilke prioriteter og hvilke opgaver, der kunne sikre projektets succes:

SMART MÅL
S: SPECIFIKT

Havnefronten skal være i et genkendeligt medie/magasinformat.

Det skal være en fremtidssikret platform. Onlineudgaven af avisen

skal kunne læses på egen kanal. Online markedsføring skal igangsættes.

M: MÅLBART

Mindre tidskrævende at vedligeholde og opdatere websitet.

A: ATTRAKTIVT

Indholdet skal være bedre at dele på SoMe. Ved at kunne have data på de besøgende kan man sigte mod organisk vækst fra f.eks. Google.

R: RELEVANT

Hvis Havnefronten ikke får tilført kapital i form af online annoncering, synker Havnefronten for sidst at forsvinde i det store mediehav.

T: TID

50 timer (2 uger)

Løsning: Online og offline marketing

Der blev igangsat et affiliate marketing program, som kunne måle antal visninger og antal kliks i en given periode. Det giver et datagrundlag og indsigt omkring hvem af de besøgende der klikkede hvor, og hvor meget trafik der blev skabt fra Havnefronten til annoncørens website eller kampagne.

På nuværende tidspunkt, sælges der annonceplads på forsiden, i artiklerne og i bunden af artiklerne.

Hvor mange læser

online-udgaven af avisen?

Måling af engagement

Når avisen udkom i et fysisk format, blev den digitale udgave uploadet og lagt eksternt på en anden platform end websitet. På den måde tabte man de læsere, der ville læse mere og andet på Havnefronten.

Udfordringen blev løst ved at:

 • Udbygge det eksisterende CMS med den ønskede funktionalitet, der viser avisen på en fuld skærm-visning, samtidig man, som i den fysiske udgave, kan bladre i den.

 • Måle antal kliks og antal visninger fra de viste annoncer på siderne

Hvad er vigtigst for

de lokale borgere?

På den gamle version af websitet var det et problem for læseren med interesse for sit eget lokalområde at navigere hen til det lokalstof, som betød mest i forhold til værdi, engagement og vedkommen-hed.


Forslag:

Forbedret menustruktur med relevant emne inddeling.

Gevinst:

Alle områderne, fra Syd til Nord, bliver nu præsenteret i forenklet oversigt i navigationsmenuen, så man hurtigere kan finde nyheder og artikler i og fra sit eget lokalområde.

Aktuelle nyheder

og nye kommentarer

Nyt design

Ved den nuværende webløsning, havde man slet ikke det identiske, redaktionelle indtryk af Havnefronten, uanset om det læses “i virkeligheden”, på en smartphone, tablet eller desktop
.

Der blev fundet en skabelon, der mindede om et magasin/avis i det mest udbredte CMS, som nemt kunne tilpasses virksomhedens grafiske identitet, farver og typografi.Desuden skulle det valgte CMS kunne udbygges med funktionaliteter som kontaktformular, SEO, Google Analytics som både på kort sigt og længere sigt, kunne forbedre den samlede oplevelse for læseren.

Kommende aktiviteter:

 1. Udvikling af strategi-mål og markedsføringsplan til at øge kendskabsgraden.
 2. Integration af SoMe strategi
 3. Måling af trafik og besøgende ift. mest læste artikel, mest viste annonce og valg af browsere.
 4. Partnerprogram (annoncører, bidragsydere, frivillige) for øge involvering og indsigt i det politiske/kulturelle område.

Arbejdet med Havnefronten har resulteret i:

 • Analyse af kundens ønsker og behov, og hvad omfanget af disse.
 • Formulere præcise udfordringer ift. at opnå målsætningerne og prioritere disse.
 • Udvælge de rette værktøjer, der løste kommercielle udfordringer.


Potentiale:

Unik mulighed for at blive den foretrukne mediekanal, online som offline, for alle borgerne omkring Havnefronten i København.