Skip to content

BIZ23-impact business design

IMPACT BUSINESS DESIGNER = BÆREDYGTIG FORRETNING- OG FORANDRINGSLEDELSE

Jeg er en certificeret bæredygtig forretningsforandringsleder, så jeg har en stærk, akademisk metodologi til at sikre fremtidig markedsposition, hvor en virksomhed kunne være modstandsdygtig og låse op for forretningsmuligheder inden for De Bæredygtige Udviklingsmål (SDG’er).

Hvad er SDG’er?

De 17 Bæredygtige Udviklingsmål (SDG’er) definerer globale prioriteter for bæredygtig udvikling og ambitioner for 2030 og søger at mobilisere globale bestræbelser omkring en fælles række mål og mål. SDG’erne kræver global handling blandt regeringer, virksomheder og civilsamfund for at afskaffe fattigdom og skabe et liv i værdighed og muligheder for alle inden for planetens grænser! – Lad mig høre mere om SDG’erne.

Om certificeringen:

Bæredygtig forretningsforandringsleder er en akkrediteret praktisk 5-måneders kursus, der afsluttes med en eksamen og certificering med diplom.

Kurset er en kombination af teori, praktisk CSR-viden og praktiske værktøjer, der giver forretningsdrevet CSR og forandringsledelse i praksis.

Certificeringen leveres af TANIA ELLIS – The Social Business Company®, et af Skandinaviens førende CSR-kommunikations- og konsulentfirmaer i et joint venture med The Danish Ethical Trading Initiative.

HJØRNESTENE I EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSSUCCES

IMPACT FORRETNINGSUDVIKLING
Uddannelsen har 4 søjler for strategisk udvikling for at sikre bæredygtig forretnings succes:

 • Strategi – Tydelig Formål
 • Sociale megatrends / CSR-strategier og forretningsmodeller / SDG’er / Lov og internationale reguleringer
 • Organisation – Virksomhedsengagement
 • Forandringsledelse og lederskab / Intern CSR-integration (struktur og kultur) / Medarbejderengagement
 • Kommunikation – Klar Kommunikation
 • Ekstern & intern CSR-kommunikation / strategier og planer / Autentisk branding / CSR-rapportering
 • Partnerskaber – Samarbejdende Samskabelse
 • Fællesværdipartnerskaber / Ansvarlig leverandørstyring og indkøb 2.0 / Kundee engagement & salg

FRA FORMÅL TIL IMPACT

Gør mere og bedre inden for bæredygtighed?
Det er min erfaring, at mange virksomheder gerne vil begynde rejsen mod at blive mere bæredygtige, opnå større relevans for kunderne og øge den økonomiske bundlinje.

Der er så mange områder at begynde at ændre eller forbedre, at det bliver uklart, hvilke handlinger der skal prioriteres for at skabe en varig indvirkning for interessenterne og aktionærerne og endda bidrage positivt til biodannelse og biodiversitet.

Som freelancer har jeg været i dialog med SaaS-virksomheder, ICT-distributionsvirksomheder, digitale datacentre og SMV’er og udnyttet dimensionerne i metoden, der er anvendelig for SMV’er, koncerner og start-ups.

Jeg har anvendt metoden for disse virksomheder indtil videre:

 • En global markedsleder inden for ICT-distribution med potentiale for 380 millioner slutkunder.
 • En start-up-virksomhed inden for vandtransport, berømt for succesen med LIFESTRAW.
 • Et digitalt økosystem baseret på SDG-udfordringer, hvor jeg udførte UX og UI,
  Forbindende impact-investorer, nordiske impact-virksomheder, der samarbejder om at skabe bæredygtige virksomheder i en post-COVID-landskab.
  Samtalerne med disse nævnte virksomheder berørte nedenstående temaer, som er solide udgangspunkter, men tag kontakt til mig – lad os rykke fremad!

AFGRÆNSNING & PLANLÆGNING?

 • Hvem er involveret i udviklingen af den bæredygtige forretningsstrategi?
 • Kan den bæredygtige forretningspåvirkning spores?
 • Hvordan kan din virksomhed levere værdi i et samfundsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv?

MÅL & PÅVIRKNING

 • Hvad er udgangspunktet, og kan der gøres mere?
 • Er det troværdigt og pålideligt?
 • Hvad er forretningsværdien i et afgørende årti fremad?
 • Bidrager du til at øge den cirkulære økonomi?

BAGGRUND

 • Hvordan kommunikerer du om bæredygtighed?
 • Er den bæredygtige strategi i overensstemmelse med branchestandarden?
 • Kan du frigøre forretningspotentialet i SDG’erne?

SYSTEMISK VÆRDI

 • Er CSR-afdelingen i overensstemmelse med gældende lovgivning eller endda udtrykkelig omhu?
 • Hvilke budskaber skal leveres til interessenterne, aktionærerne og eksternt?
 • Offentliggør du på de tredobbelte bundlinjer?

Selvfølgelig, her er den reviderede tekst med tilføjelse af eksempler, anekdoter og andre fortællelementer for at illustrere punkterne:

IMPACT BUSINESS DEVELOPER = BÆREDYGTIG FORRETNINGSFORANDRINGSLEDER:

Forestil dig at være en certificeret bæredygtig forretningsforandringsleder. Med en solid, akademisk metodologi i ryggen, kan jeg hjælpe virksomheder med at sikre deres fremtidige markedsposition. Det handler om at være modstandsdygtig og åbne dørene for forretningsmuligheder inden for De Bæredygtige Udviklingsmål (SDG’er).

Hvad er SDG’er?

Lad mig tage dig med på en rejse gennem de 17 Bæredygtige Udviklingsmål (SDG’er). Disse mål definerer globale prioriteter for bæredygtig udvikling og stræber efter at samle verdens bestræbelser omkring fælles mål og retninger. SDG’erne kalder på global handling fra regeringer, virksomheder og civilsamfund for at udrydde fattigdom og skabe et liv med værdighed og muligheder for alle, inden for planetens grænser! – Fortæl mig mere om SDG’erne.

Om certificeringen:

Tag for eksempel min certificering som Bæredygtig Forretningsforandringsleder. Dette 5-måneders kursus er mere end blot teori. Det er hands-on, det er praksis, og det kulminerer i en eksamen og certificering med diplom. Det er som at få en nøgle til at låse op for forretningsdrevet CSR og forandringsledelse.

Certificeringen leveres af TANIA ELLIS – The Social Business Company®. Forestil dig et samarbejde mellem et af Skandinaviens førende CSR-kommunikations- og konsulentfirmaer og The Danish Ethical Trading Initiative. Det er som at have eksperterne ved din side.

HJØRNESTENE I EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSSUCCES

IMPACT FORRETNINGSUDVIKLING
Lad mig give dig konkrete eksempler på, hvordan uddannelsen skaber bæredygtig forretnings succes:

 • Strategi – Tydelig Formål
 • Forestil dig at navigere gennem sociale megatrends og skabe CSR-strategier og forretningsmodeller, der er i harmoni med SDG’erne. Det er som at tegne et kort mod succes.
 • Organisation – Virksomhedsengagement
 • Lad mig fortælle dig historien om, hvordan en virksomhed gennem forandringsledelse og intern CSR-integration formåede at skabe en kultur, hvor medarbejderne var engagerede som aldrig før. Det er som at bygge et stærkt fundament.
 • Kommunikation – Klar Kommunikation
 • Tænk på virksomheder, der formår at kommunikere deres CSR-engagement både internt og eksternt. De skaber autentisk branding og rapportering, der fortæller en historie om ansvarlighed og engagement.
 • Partnerskaber – CO-CREATION
 • Forestil dig virksomheder, der indgår partnerskaber med fælles værdi og ansvarlig leverandørstyring. De skaber bæredygtige forretningsmodeller, der strækker sig ud over deres egne grænser.

FRA FORMÅL TIL IMPACT

Lad mig dele nogle eksempler, der viser, hvordan man går fra formål til reel påvirkning:

 • Tag for eksempel den globale markedsleder inden for ICT-distribution med potentielt 380 millioner slutkunder. Ved at integrere SDG’erne i deres strategi formår de ikke kun at øge deres indtjening, men også at påvirke positivt på verdensplan.
 • Eller tænk på start-up-virksomheden inden for vandtransport, kendt for succesen med LIFESTRAW. De beviste, at enkelhed og bæredygtighed går hånd i hånd og skaber en ægte indvirkning.
 • Jeg har også arbejdet med digitale økosystemer, der forbinder impact-investorer og nordiske impact-virksomheder. De viser, at selv i en post-COVID-verden kan bæredygtige virksomheder blomstre og skabe en bedre fremtid.

Lad mig tage dig med på en rejse gennem de konkrete temaer, der berører virksomheder i deres bæredygtige rejse. Det er som at høre historier om transformation og vækst.

AFGRÆNSNING & PLANLÆGNING?

Lad mig give dig eksempler på spørgsmål, der leder vejen mod en bæredygtig forretningsstrategi:

 • Hvem var involveret i udviklingen af den bæredygtige forretningsstrategi? Lad mig dele en historie om, hvordan en tværorganisatorisk indsats skabte stærke resultater.
 • Tag for eksempel virksomheder, der kan spore deres bæredygtige påvirkning. De kan vise, hvordan bæredygtighed kan oversættes til målbare resultater.
 • Forestil dig en virksomhed, der leverer værdi på tværs af samfund, økonomi og miljø. Det er som at opdage en skat af muligheder.

MÅL & PÅVIRKNING

Lad mig tage dig med på en rejse gennem mål og påvirkning med konkrete eksempler:

 • Hvad er udgangspunktet, og kan der gøres mere? Tag for eksempel virksomheder, der formår at hæve overliggeren og skabe en dybere indvirkning.
 • Troværdighed og pålidelighed er nøglen. Forestil dig at se virksomheder, der lever op til deres løfter og skaber tillid hos kunder og interessenter.
 • Hvad er forretningsværdien i et afgørende årti fremad? Lad mig dele historier om virksomheder, der ikke kun overlever, men trives og bidrager til en bæredygtig fremtid.
 • Hvordan øger virksomheder den cirkulære økonomi? Forestil dig en verden, hvor ressourcer genbruges og genanvendes, og virksomheder er drivkraften bag denne transformation.

BAGGRUND

Lad mig give dig indblik i, hvordan kommunikation og bæredygtighed går hånd i hånd:

 • Forestil dig virksomheder, der kommunikerer om bæredygtighed på en autentisk måde. Deres historier skaber forbindelse og engagerer interessenter.
 • Er den bæredygtige strategi i overensstemmelse med branchestandarden? Tag for eksempel virksomheder, der går ud over det forventede og sætter en ny standard for ansvarlig forretningspraksis.
 • Kan du frigøre forretningspotentialet i SDG’erne? Forestil dig virksomheder, der ser SDG’erne som en vej til innovation og vækst, og som skaber en bæredygtig forretningsmodel ud fra dem.

SYSTEMISK VÆRDI

Lad mig tage dig med på en rejse gennem systemisk værdi med konkrete eksempler:

 • Forestil dig en CSR-afdeling, der er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning og går endda ud over det for at sikre samfundets bedste.
 • Hvad med budskaber til interessenter, aktionærer og eksterne parter? Tag for eksempel virksomheder, der deler deres bæredygtige rejse og skaber gennemsigtighed og tillid.
 • Tænk på virksomheder, der går ud over økonomiske resultater og også måler deres påvirkning på mennesker og planeten. Det er som at se virkeligheden gennem tre linser.
 • Privatlivspræferencer er vigtige. Forestil dig virksomheder, der respekterer og beskytter privatlivets fred som en integreret del af deres forretningsmodel.