IMPACT BUSINESS DESIGN = BÆREDYGTIG FORRETNINGS- OG FORANDRINGSLEDELSE

 SDG17


IMPACT BUSINESS DESIGN

Strategi & afgrænsning

Hvem er involveret i udviklingen af den bæredygtige forretningsstrategi?

Kan den bæredygtige forretningsindvirkning spores?

Hvordan kan din virksomhed skabe værdi i en samfundsmæssig, økonomisk og miljømæssig sammenhæng?

MÅL & INDVIRKNING

Hvad er udgangspunktet, og kan der gøres mere?

Er det troværdigt og pålideligt?

Hvad er forretningsværdien i det kommende årti?

Bidrager I til at øge den cirkulære økonomi?

BAGGRUND

Hvordan kommunikerer I om bæredygtighed?

Er den bæredygtige strategi i overensstemmelse med branchestandarden?

Kan I frigøre forretningspotentialet i SDG'erne?

Diplomuddannet inden for bæredygtig forretnings- og forandringsledelse.

Med en solid metodologi til fremme en værdifuld bæredygtig forretningsudvikling.

IMPACT business design = sustainable business change manager

 

Jeg er en certificeret sustainable business change manager,

og som kunde, vil du få gavn af en specialist, der besidder en stærk, akademisk

metodologi til at sikre din virksomheds fremtidige markedsposition, hvor en

virksomhed kan være med kundskab til kommunikere i interaktioner mellem forretning

og målgruppe og udfolde det potentiale, der er inden for FNs Verdensmål for

Bæredygtig Udvikling (SDG'er).sustainable development goals

 

Hvad er SDG'erne?

De 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (SDG'er) definerer

globale prioriteter og målsætninger for bæredygtig udvikling inden 2030 ved at

have fælles række mål og mål.

SDG'erne opfordrer til global handling blandt regeringer,

virksomheder og civilsamfund for at udrydde fattigdom og skabe et liv med

værdighed og muligheder for alle inden for planetens grænser! -

Om certificeringen:

Bæredygtig forretningsændringsmanager er et akkrediteret,

praktisk 5-måneders kursus, der afsluttes med en eksamen og certificering med

diplom. Kurset kombinerer teori, praktisk viden om virksomheders samfundsansvar

og praktiske værktøjer, der giver virksomhedsdrevet samfundsansvar og

ændringsledelse i praksis.

 

Certificeringen leveres af TANIA ELLIS - The Social Business

Company®, et af Skandinaviens førende virksomheder inden for

samfundsansvars-kommunikation og rådgivning, i samarbejde med The Danish

Ethical Trading Initiative.

 

Fokusområder FOR BÆREDYGTIG FORRETNINGSSUCCES impact business

design:

(tunnelsyn)

 

 

IMPACT business design

Hos SOFIRA fokuserer vi på 11 på 4 områder for strategisk

udvikling for at sikre bæredygtig forretningssucces:

 

Strategi – clear

purpose

"Hvordan udvikler vi et solidt strategisk

fundament for bæredygtige CSR-strategier og forretnings-modeller

sociale megatrends / CSR-strategier og

forretningsmodeller / SDG'er / Lovgivning og internationale reguleringer.

 

Organisation – Corporate engagement

Hvordan får vi samfundsengagementet ind i hjertet af vores

organisationsstruktur og -kultur?"

 

Ændringsledelse og ledelse / integrering af samfundsansvar

(struktur og kultur) / Medarbejderengagement.

 

Kommunikation -Clear communication

Hvordan kommunikerer vores samfundsengagement, så det bliver

autentisk, engagerende og understøtter vores forretningsmål?

Ekstern og intern CSR-kommunikation / strategier og planer /

Autentisk branding / CSR-rapportering.

 

Partnerskaber – Partnerskaber / co-creation"Hvordan

skaber vi shared value partnerskaber i vores værdikæde, ink􏰓.

indkøb og ansvarlig leverandør-styring?".

Partnerskaber med fælles værdi / Ansvarlig styring af

forsyningskæden og indkøb 2.0 / Kunde engagement og salg.

 

FRA FORMÅL TIL impact

 

Gør mere og gør det bedre inden for bæredygtighed?

Min erfaring er, at mange virksomheder gerne vil begynde

rejsen mod at blive mere bæredygtige, opnår større relevans for kunderne og øge

den økonomiske bundlinje.

 

Der er så mange områder at begynde at ændre eller forbedre,

at det bliver uklart, hvilke handlinger der bør prioriteres, for at skabe en

vedvarende indvirkning for interessenterne og endda bidrage positivt til en

mere regenerativ værdiopfattelse for bl.a. at bevare biodiversitet.

 

SOFIRA har siden 2019 skabt værdi for SMV'er, større

virksomheder og startups og arbejdet strategisk og kommercielt med

bæredygtighed i fokus i interaktioner mellem brands og målgruppe

Cases for impact business design

 

En global markedsleder inden for ICT-distribution med

potentiale for 380 millioner slutkunder. (ALSO)

Der skabes forbindelse mellem impact-investorer og nordiske

impact-virksomheder, der samarbejder om at skabe bæredygtige virksomheder i en

post-COVID-landskab.

Brand strategi/rådgiver for Aerosol Alliance som er global

netværk om at gøre spraydåse (isærr til kunstbrug) co2-neutral

Hver virksomhed har hvert sit udgangspunkt og behov, men lad

os tage skridtet videre!TANIA ELLIS - The Social Business Company®, one of Scandinavia's leading CSR communications and consulting companies

"I want to develop sustainable, future-fit businesses, unlocking the opportunities by contribute positively to the SDGs" 


METHODOLOGY

I obtained the certification for a project for an

international, market leader ICT distributor ALSO A/S

and I used business strategies, risk management

and change management as methods to illustrate

how the company increase the market perception,

increase the customer base, improved the market

positioning, while maintaining the core business.