STRATEGISK FORRETNINGSUDVIKLING OG FORANDRINGSledelse - sustainable technology

 SDG17


IMPACT BUSINESS DESIGN

STRATEGISK FORRETNINGSUDVIKLING OG FORANDRINGSSTYRING


Jeg har arbejdet i 6 år (2012-2018) hos ALSO A/S som en bid desk assistent/back office, og jeg ønskede at bruge ALSO A/S som et eksempel, da jeg var fascineret og nysgerrig efter, hvordan en forretningscase kunne skabe økonomisk gevinst og markedsandel inden for ICT i de kommende år.


Jeg udviklede et koncept kaldet "bæredygtig teknologi," et nyt forretningsområde, der skulle omfavne SaaS, hardware og ICT-produkter, og som potentielt kunne give:


380 millioner potentielle slutkunder mulighed for at købe bæredygtig ICT!


ALSO A/S er en førende markedsaktør inden for ICT-distribution:


• 4000 medarbejdere

• 110.000 købere

• 660 leverandører

• Global rækkevidde: 380 millioner slutkunder

• 9,2 milliarder EUR i nettoomsætning (2019)


Med leverandører som HP, Samsung og Lenovo samt forhandlere som Dustin og Atea, der sælger til slutkunder, offentlige udbud og detailhandel.


"Hvor stor en del af min indtjening kan henføres til en positiv bidrag til Bæredygtighedsmålene?"


TRUSLER OG SVAGHEDER:


Ifølge ALSO A/S årsrapport for 2018 er trusler i forbindelse med bæredygtighed "mangel på eksperter," når virksomheden har svært ved at tiltrække talenter eller fastholde medarbejdere med nødvendige IT-færdigheder.


En svaghed er "industriens image," som kan basere sig på, at der i offentlighedens øjne, og dermed eksternt, mangler en aktiv deltagelse i ansvarlighed og i det mindste anerkender virkningen i en økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig sammenhæng.


Bæredygtig teknologi

Integrationen mellem IT og bæredygtighed kan opnås ved at gøre MERE og GØRE det bedre samt sikre, at ens kerneforretning og indtægtsstrømme er "fremtidssikrede," når megatrends/samfundsmæssigt pres driver en adfærdsændring hos slutbrugeren.


Returnering af erfaringer

Hvad er slutkundernes oplevelse, når den "virkelige omkostning" er betalt for jomfruelige ICT-produkter?


Indvirkningsvurdering

Hvordan laver man en vurdering for leverandører, forhandlere og endda slutkunder?


Samarbejde

Hvilken form for forretningsdrevne samarbejde med delt værdi/medskabelse kan initieres?


Forretningsmuligheder –

– Hvilke globale udfordringer (som formuleret i SDG'erne) kan skabe værdi for interessenter, aktionærer, samfundet og miljøet?


Tag mig til rapporten


FN'S GLOBALE SDG-BASELINJER


Udvalgte tilbud, kulturmapping & TrueCost

Hvis du vil have et sneak peak på casen og hvordan punkterne ovenfor blev udført, har jeg samlet nogle af slidesene, som du kan downloade i venstre side.


lad os forbinde, hvis du er inspireret.

"I want to develop sustainable, future-fit businesses, unlocking the opportunities by contribute positively to the SDGs" 


METHODOLOGY

I obtained the certification for a project for an

international, market leader ICT distributor ALSO A/S

and I used business strategies, risk management

and change management as methods to illustrate

how the company increase the market perception,

increase the customer base, improved the market

positioning, while maintaining the core business.